Privacyverklaring Huidinstituut Kosmetiek
Bij Huidinstituut Kosmetiek staat privacy van haar klanten en bezoekers van de website hoog in het vaandel.

In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe wij de persoonsgegevens van onze klanten verwerken en hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers van onze website. Alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Huidinstituut Kosmetiek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Onze gegevens zijn:

Vestigingsadres: Eurenderstraat 10, 6467 CS te Kerkrade

Telefoonnummer: 06-20130283

Emailadres: info@huidinstituut-kosmetiek.nl

Kamer van Koophandel: 72101377.

Sibylle Buck, eigenaar van Huidinstituut Kosmetiek is in deze verantwoordelijk.
Wanneer verwerken wij uw gegevens
Indien u klant wordt van Huidinstituut Kosmetiek of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken.
Welke persoonsgegevens verwerkt Huidinstituut Kosmetiek en voor welk doel.
Soort gegevens Doel
Voor- en achternaam Ter registratie, contact over afspraken, eventuele annulering of wijziging daarvan. Versturen van uitnodigingen en informatie over acties, aanbiedingen, workshops. Het sturen van een herinnering voor de komende behandeling, via e-mail of SMS dienst.
Adresgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer Bij het afsluiten van afgesproken abonnementen.
 
Informatie zoals huidconditie, allergieën medicatie, eventuele ziektebeelden cosmeticagebruik, afkomstig van huidanalyse, intake – en vervolggesprekken. Van belang voor een zorgvuldige en correcte uitvoering van een behandeling.

Contra-indicaties.

Voor- en na foto’s bij behandelingen. Het monitoren van voortgang en resultaten van behandelingen. Alleen voor intern gebruik.
Delen van persoonsgegevens met derden
Huidinstituut Kosmetiek verstrekt en of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij verstrekken alleen gegevens indien deze nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt Huidinstituut Kosmetiek eventueel gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker sluiten wij een verwerkers-overeenkomst.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van de soort informatie die wij nodig hebben om zaken zorgvuldig en adequaat af te handelen.
Soort gegevens Reden Bewaartermijn
Personalia, adresgegevens Om u na de laatste behandeling van dienst te kunnen blijven. 2 jaar
Behandelplannen, foto’s Terugblik, monitoring van behandelplannen. 2 jaar
Bonnen/facturen op naam ontvangen Wettelijke verplichting (belastingdienst ) 7 jaar
Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
U kunt bij Huidinstituut Kosmetiek een aanvraag indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Wij handelen uw verzoek binnen één maand af en informeren u via email hierover. Dit verzoek kunt u sturen naar info@huidinstituut-kosmetiek.nl. met als bijlage een kopie van uw paspoort. Dan weten wij zeker dat het verzoek ook door u is gedaan.

Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om een veilig identiteitsbewijs te maken. Dit kunt u doen met de KopieID app. Zie voor meer informatie hierover de volgende link www.rijksoverheid.nl- onderwerpen-identiteitsfraude.